Pátá pípa

Coolie ALE 11 z pivovaru HoppyDog Ostrava Vítkovice

na naražení čeká

??? z pivovaru ???